Ιωάννης’ 3:16

Posted on : January 19, 2015
Views : 68
  
Embed CodeIframe

Ενώ μάς άξιζε ο αιώνιος θάνατος, ο Θεός έστειλε τόν Υιό Του τήν κατάλληλη στιγμή να πάρει τήν δική μας θέση, και θανατώθηκε Αυτός για εμάς επάνω στόν Σταυρό.

Διαδώστε το άρθρο
Διαδώστε το άρθρο
Bookmark the permalink.

Leave a Reply